Utstyret består av klassesett med blant annet micro:bits og bit:bots. Altså små programmerbare datamaskiner og robot-biler - som gjør det enkelt og morsomt å lære programmering.

 

De nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole har nemlig satt programmering på dagsorden. Nå skal programmering tas inn i fagene matematikk, naturfag, musikk samt kunst og håndverk. I tillegg blir teknologi og algoritmisk tenkning relevant i alle fag.

 

Utstyret er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og levert av Farnell Ltd i England, og skal brukes i prosjektet som kalles super:bit. Dette er et samarbeid mellom samtlige regionale vitensentre i Norge, Lær Kidsa Koding og NRK. Målet er at barn og unge skal få økt teknologiforståelse gjennom å lære seg programmering. Undervisningsdelen er en del av regjeringens teknologiske skolesekk.

 

INSPIRIA er koordinator på vegne av landets vitensentre, og var derfor første stoppested i Norge for lossing av utstyrskasser. Samme dag fikk elever fra Ringvoll skole i Hobøl opplæring i programmering på INSPIRIA.

- Dette er en gledens dag. Vi ser at super:bit-tilbudet blir veldig godt mottatt og fungerer utmerket i skolen. Og nå skal alle skoler få et klassesett slik at lærerne kan fortsette å gjennomføre slik undervisning i mange år fremover, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA og koordinator for landets vitensentre i super:bit-samarbeidet.

 

Landets kodeklubber er i gang med å distribuere super:bit-utstyrspakker til kodeklubber og ha kodekvelder landet rundt med utstyret og vitensentrene har allerede levert super:bit-undervisning til 25% av landets sjetteklassinger høsten 2019 og er inne i to av fire semestre for å nå alle landets grunnskoler i løpet av to år, enten på skolen eller på et vitensenter.

- For Lær Kidsa Kodings kodeklubber er påfyll av utstyr kjærkomment og gjør at vi kan ha enda flere gøye prosjekter. Forhåpentligvis vil enda flere oppdage hvor lett de kan starte en kodeklubb der de bor. Vi er i alle fall klare til å ønske enda flere kodeklubber og frivillige velkommen tilføyer Herdis Moldøen, daglig leder i Lær Kidsa Koding.

 

Bruk av micro:bit i skolene startet i England i 2016. Den norske løsningen tar opplegget flere skritt videre, inkluderer landets kodeklubber og sikrer at alle grunnskoler får en permanent undervisningsløsning, som passer med krav i læreplanene.

 

NRK skal bidra aktivt til å skape blest om prosjektet og gjøre barn og unge nysgjerrige på hvilke muligheter programmering og teknologi gir, blant annet gjennom NRK Super-programmene Newton og FlippKlipp. I tillegg lager NRK Skole en rekke videoer om undervisningsmulighetene og utstyret, som hjelper både kodeklubber, elever og lærere i gjennomføringen.

- Dette er et utrolig spennende samarbeid, sier Karoline Evensen, prosjektsjef for marked og event i NRK Super. Vi håper å nå ut til mange i målgruppa vår og bidra effektivt til at barn og ungeblir nysgjerrige på teknologi og programmering i tiden som kommer.