I tillegg har vitensentrene og Lær Kidsa Koding fått nesten 20 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til innkjøp av klassesett med micro:bits, bit:bots og annet utstyr, oversetting av ressurser og faglig samarbeid.

 

Vitensenterforeningens skoleleveranser

Vitensenterforeningen, som er en felles forening for landets tolv regionale vitensentre, har et 5-årig oppdrag (2018-2022) for Kunnskapsdepartementet via utdanningsdirektoratet - med å fremme programmeringskompetanse og forståelse hos elever og lærere på mellomtrinnet. I denne forbindelse nås alle landets sjetteklassinger i løpet av 2019/2020 og skoleåret 2020/21. Det er utviklet et komplett undervisningsopplegg.

 

Lær Kidsa Koding sine leveranser 

Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse med over 180 registrerte kodeklubber over hele landet. Her får barn og unge lære programmering av frivillige i ulike språk i trygge og gode omgivelser. Totalt har kodeklubbene til sammen 1400 arrangement der 25000 barn og unge lærer seg programmering i ulike språk i trygge og gode omgivelser. Hvert år drifter Lær Kidsa Koding også den populære «kodetimen», som når over 60.000 elever fra over 1.000 skoler, og koding på SFO der ungdom lærer barn å programmere er et velkomment prosjekt utviklet av Lær Lidsa Koding. Alle arrangement i kodeklubber er gratis, alle jenter og gutter er velkomne og kodeklubbene blir driftet av frivillige.

 

NRK sine leveranser

NRK vil hovedsakelig gjennom NRK Super og NRK Skole bidra med å eksponere prosjektet for landets barn og unge. Newton, FlippKlipp og annet er tenkt brukt, samt mulig eksponering på andre større arrangementer.