Tilknytning til læreplanen

Med super:bit kan skolene få gjennomført den lovpålagte undervisningen i programmering som ligger i LK20. 

Kompetansemål fra læreplanen 2020

Matematikk etter 5. trinn:

Matematikk etter 6. trinn:

  • Bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre.

Matematikk etter 7. trinn:

Naturfag etter 7. trinn:

Kunst og håndverk etter 7. trinn:

  • Bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk.