Lærer viser hvordan to jenter skal programmere microbit

Lær andre programmering

super:bit skal inspirere: Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering. Lærere skal få innsikt, evne og vilje til å undervise i programmering. Det å lære andre å programmere er både spennende og givende. De nye læreplanene påpeker viktigheten av å la barn og unge få en programmeringsforståelse og en algoritmisk tankegang, samtidig med at skaperkraft bør tilstrebes.

 I super:bit-samarbeidet er det flere måter å kunne bidra til å lære barn og unge programmering:

Vitensenterne gir lærere over hele landet kompetansepåfyll

Utdanningsdirektoratet har gitt de regionale vitensentrene i oppdrag å styrke den digitale kompetansen i skolen. Med midler fra Den teknologiske skolesekken gjennomføres lærerkurs av ti vitensentre i Norge, enten på et av vitensentrenet eller ute på skolene. Lærerkursene og undervisningsoppleggene er tilpasset de nye læreplanene.

 

Etter deltagelse på lærerkurs vil klassen gjennomføre skoleprogammet super:bit-oppdraget, utført av vitensentrenes pedagoger. Deretter vil skolene motta super:bit-utstyrskassene slik at lærerene kan utføre programmet selv i tillegg til flere bonus- og ekstraoppgaver. Oppgavene ligger på vitensentrenes super:bit-sider der det er tilbud til både lærer og elev.  

 

Ressurser

Kodeklubber

Lær Kidsa Koding (LKK) tilbyr også lærerkurs, og det er mulig å arbeide som frivillig i en lokal kodeklubb.

Lær Kidsa Koding har siden 2013 jobbet for å få nye læreplaner i skolen som inkluderer programmering. Siden det tok litt tid, begynte frivillige å lære barn å programmere på fritida i en kodeklubb, og opp mot 200 kodeklubber har registrert seg. 

 

Arbeidet er organisert slik at det er ganske så enkelt å komme i gang for de som har lyst å bidra i dugnaden. All hjelp du trenger, finner du på nettsidene våre: kidsakoder.no. Du kan enten starte kodeklubb selv, eller sende en epost til en eksisterende og spørre om de trenger hjelp. Her er kart til de registrete kodeklubbene.

 

Prinsippet for å bli med som frivillig er også like enkelt:

  • Du bidrar med det du vil, hvor ofte og hvordan du vil. Det har endt opp med en ganske alle kodeklubbene driftes ulikt, og tilpasset det som passer deg der du bor.
  • For å starte kodeklubb, må du likevel følge våre verdier som at alle kodeklubber er for alle, gratis, kreativt, gøy og åpen og inkluderende. 

 

Lær Kidsa Koding har også et godt nettverk for lærere som er ildsjeler og tidlig ute når det kommer til å bruke koding i skolen, og andre interesserte. Der deler vi tips om oppgaver, ulike kodespråk, større prosjekter som er på gang og mye mer. Bli med i Lær Kidsa Koding lærernettverk på Facebook.

 

Lær Kidsa Koding har også ansvaret for det årlige prosjektet Kodetimen.no som gjør det enkelt for lærerne å programmere én time i klasserommet og vi har ofte egne lærerkonferanser i programmering rundt omkring i landet.  

Veiledning og oppgaver til superbit-lærere

Lær programmering

Hva er superbit

Utstyr til superbit

Barn programmerer
Lærer viser hvordan to elever skal programmere
Bildet viser skjermen til to elever som programmerer
Bilde av trafikklys som programmeres til å lyse
Microbit og bitbot