Bit:Bot kjører gjennom en gate med lys i en papplandsby

Bygg gatelys som skrus på når det det blir mørkt

Mål: 

En smart by trenger selvsagt automatiske gatelys som slår seg på når det blir mørkt. micro:bit har innebygget lyssensor, så den kan merke om det er lyst eller mørt, og dette skal vi bruke til å styre gatelysene.

Kompetansemål:

Matematikk etter 5. trinn:

Naturfag etter 7. trinn:

Tid:

20-40 minutter

Steg 1: Utstyr du trenger

 • micro:bit
 • lysdiode(LED)
 • ledninger med krokodilleklemmer, gjerne sort og rød 
 • sugerør eller noe annet som fungerer som stolpe for gatelyset
 • papp eller ispinne til fundament
 • tape eller lim

Steg 2: Bygg gatelyset

 1. Fest sugerøret sammen med pappbiten/ispinnen eller det du måtte bruke som fundament for gatelykten.
 2. Fest fundamentet til underlaget f.eks med tape.
 3. Trekk beina til lysdiodene fra hverandre for å unngå kortslutning.
 4. Koble på ledningene med krokodilleklemmer. på lysdioden og micro:bit på denne måten. Tar du feil vil ikke lysdioden lyse.
  • Den sort ledning skal kobles på det korte beinet på lysdioden og skal kobles på GND på micro:bit.
  • Den røde ledningen skal kobles på det lange beinet på lysdioden og skal kobles på P0 på micro:bit.
  • Tips: Krokodilleklypene sitter best om de griper om hullet og kanten av micro:bit.
 5. Fest lysdioden til sugerøreret. Er du heldig har den riktig diameter til å passe inni sugerøret.
micro:bit koblet til lys med sort og rød ledning

Riktig tilkobling av micro:bit og lysdiode. Rød ledning til P0 og langt ben på lysdiode. Sort ledning til GND og kort ben på lysdiode.

Steg 3: Programmer gatelyset

Når gatelyset skal programmeres trenger vi å sjekke om det er mørkt. micro:bit sin skjerm fungerer også som en lyssensor. Ved å bruke blokken "lysnivå" fra "Inndata" kan vi hente ut verdien på lysnivået fra 0 som er mørkt, til 255 som er lyst. 

Vi må hele tiden sjekke om det er lyst eller mørkt. Derfor bruker vi blokken "gjenta for alltid" og gjør en test. Hvis det er mørkt, dvs lysnivået er lavere enn 50, tenner vi lysdioden ved å bruke "skriv digital til P0 verdi 1". Ellers vet vi at det er lyst og skrur av lyset ved  å bruke "skriv digital til P0 verdi 0".

Tallet 50 her må dere sannsynligvis tilpasse slik at det passer med slik lyset er i klasserommet. 

Klarer du å pusle sammen klossene så programmet fungerer?

Elevoppgave:

Fasit for lærere

Utfordring: radiostyrt gatelys

Hadde det ikke vært stilig om det var en micro:bit som kunne merke om det var mørkt, og så sende et radiosignal til alle gatelysene i byen? Her er en oppskrift på hvordan dette kan settes opp. Da trenger dere en micro:bit som sender (dette blir lyssensoren) og en eller flere gatelys som mottakere. 

Steg 1: Programmering av senderen

 • Vi bruker den innebygde lyssensoren til micro:bit, og skal programmere den til å sende et radiosignal hvis det blir for mørkt ute.
 • For at to micro:bit skal kunne kommunisere må de bruke samme radiogruppe. Det finnes opptil 255 radiogrupper, så her har vi valgt gruppe 1.
 • Den ene micro:bit-senderen skal sjekke om lysnivået er lavere enn 50. Om det er det skal den sende tallet 1. Ellers skal den sende tallet 0. 
 • Vi har lagt inn en liten pause, så den ikke sender radiosignaler hele tiden. 

Steg 2: Programmering av mottakeren

 • micro:bit som er koblet til gatelykten skal fungere som mottaker.
 • micro:bit er satt til å lytte til radiogruppe 1 dvs den samme som senderen.
 • Når denne mottar et tall via radio, må vi få den til å sjekke om dette tallet er 1. Hvis det er det, skal lyset gå på.
 • Er tallet noe annet enn 1, skal lyset være av.
 • Programmet kan du laste ned til så mange gatelykter du vil. 

Gi oppgaven til dine elever

Lurer du på noe? 

Hvis du vil skrive ut oppgaven:

bokmål

nynorsk