En bit:bit som kjører på en smartby-matte

Kjør ei løype med Bit:Bot

Mål med øvelsen:

På Smartby-matta er det markert en vei med sort midtstripe. Kan du få Bit:Bot til å kjøre på veien fra start til mål? 

Utstyr

  • micro:bit
  • Bit:Bot
  • Smartby-matte (eventuelt en vei du har tapet opp på gulvet)

Tips

  • Løypa er markert med START og MÅL. 
  • Her får dere bruk for tallene dere brukte (fart og tid) fra forrige oppgave
  • Det er lurt å måle hvor lange strekningene i løypa er og anslå vinklene på svingene - før dere begynner å teste.
  • Hvis dere ikke har matte tilgjengelig, går det også helt fint å teipe opp en liten bane på gulvet.

 

Smartby-matte for bit:bot
En bit:bot kjører i en bane som er teipet opp

Eksempel på teipet bane

Programmering

Scan for å få programkoden på din enhet