Veibom bygget av papp

Lag en automatisk veibom

Mål:

Vi skal bygge en bom som åpner seg når man trykker på knapp A og lukker seg når man trykker på knapp B.

Kompetansemål

Matematikk etter 5. trinn:

Naturfag etter 7. trinn:

Tid:

45-60 minutter

Steg 1: Utstyr du trenger

 • 180 grader servo
 • micro:bit
 • Bit:Bot
 • papp eller annet egnet materiale.
 • saks
 • lim og/eller tape
 • en liten stjerneskrutrekker

 Steg 2: Bygg bommen

 1. Finn frem servoen som kan rotere 180 grader fra utstyrskassa. 
 2. Klipp ut i papp en bom som kan festes til servoen. 
 3. Lag en støttestruktur i papp som gjør at servoen kan festes til underlaget. Pass på et du har en passelig åpning til servoen, et rektangel på ca. 22mm x 12mm burde være passelig.
 4. Fest servoen til bommen. Enten ved å lime den fast, tape den fast, eller skru den fast. Du kan bruke noen av de hvite servoarmene som kan festes til servoen som gjør dette enklere. 
Papputklipp som skal bygges til en bom

Bommen kan du klippe ut i papp

Servo som kan kobles med micro:bit

Servo med hvit servoarm gjør det enklere å feste til bommen

Bom i papp med kabel

Servoen kan festes på flere måter. Her er den skrudd fast i bommen.

Steg 3: Koble servoen til Bit:Bot

Servoen har tre ledninger, oransje, rød og brun. Disse skal kobles til portene på siden av batterikassen. Bit:Bot kan styre to servoer samtidig. Koble på porten P1 og koble slik at den oransje ledningen er mot fronten på Bit:Bot, rød i midten der det står 5V og brun der det står G.

 

Bit:Bot koblet til servo

Riktig tilkobling av servo til Bit:Bot

Steg 4: Programmer

Bit:Bot-utvidelsen inneholder blokker for å kontrollere både 180° og 360°servoene. Velg blokken "Sett servo P1 til 90 grader" fra "Sensorer og styring".

Elevoppgave:

Hva skal skje med servoen når du trykker på knapp A?

Hva skal skje når du trykker på knapp B?

Kan du forandre på hvor mye servoen beveger seg opp eller ned?

Tips: Det er viktig at dere velger riktig port dvs P1 da det er den porten servoen er koblet på Bit:Bot.

Fasit for lærere:

Utfordring 1:

Få bommen til å gå opp og igjen av seg selv med en roligere bevegelse. Her er en kode som får bommen til å bruke ett sekund på å åpne eller lukke seg.

Utfordring 2:

Fjernstyr bommen med en annen micro:bit.

Her er en kode som kontrollerer bommen.

Klarer dere å programmere en sender som fungerer med denne koden?

Utfordring 3:

Kan du få et trafikklys til å sende et åpne-signal når lyset er grønt, og et lukke-signal når lyset er rødt?

 

Utfordring 4:

Ved å bruke avstandssensoren (ultralydsensoren), kan du få Bit:Bot til å stoppe automatisk når bommen går ned og starte å kjøre når den går opp. Tar du utfordringen?

Gi oppgaven til dine elever

Lurer du på noe? 

Knapp tilknytning til læreplanen

Hvis du vil skrive ut oppgaven:

bokmål