Lag en hinderløype

Det er gøy å lage sin egen hinderbane som Bit:Bot må styres gjennom! Det kan gjøres alene, eller i samarbeid med andre som man kan konkurrere mot. Her gir Sigurd tips om hvordan en slik bane kan bygges, og hvordan kode roboten for å løse oppdraget.