Bit:Bot stoppet foran en legofigur

Lag en robotgressklipper som unngår hindringer

Mål:

SmartByen har noen robotgressklippere som skal kjøre rundt i parkene og klippe gresset. Hjelp til med å lage et program slik at de ikke kolliderer med ting og tang ved å bruke ultralydsensoren til å måle avstanden til hindringer.

Kompetansemål:

Matematikk etter 5. trinn:

Tid:

10-20 minutter

Utstyr: 

  • Bit:Bot
  • ultralydsensor

En ultralydsensor, eller sonar som det også kalles, bruker lyd til å måle avstand. Den sender ut lydsignaler og måler tiden det tar før lyden reflekterer tilbake fra omgivelsene. Desto lengre tid det tar før lyden kommer tilbake, desto lengre unna er hindringen. Sonarer brukes på alt fra ryggesensorer til ubåter.

sonar festet på en bit:bot

Elevoppgave:

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

Her starter programmet med å sjekke om ultralydsensoren (sonaren) måler en avstand på under 10 cm.

Hva synes dere bør skje hvis avstanden er under 10 cm?
Og hva skal skje ellers, dersom avstanden er over 10 cm?

Programkoden finner du også her eller scanne denne QR-koden om du bruker iPad.

MERK: Denne koden kan forbedres så roboten først starter å kjøre når knapp A trykkes. Se eksempel under.

Fasit for lærere:

De to boksene som ligger løst under gjenta for alltid-blokka er forslag til blokker fra Bit:Bot-menyen elevene kan bruke. Her er poenget at hvis avstanden er mindre enn 10 cm skal din Bit:Bot snu, og hvis ikke, skal den kjøre rett fram.

Her er et løsningsforslag.

Gi oppgaven til dine elever

Lurer du på noe? 

Hvis du vil skrive ut elevoppgaven:

Bokmål

Nynorsk

 

Elevoppgave - for iPad.

Denne koden gjør at roboten først begynner å kjøre når knapp A trykkes.

Fasit for lærere: