Bit:Bot stoppet foran en legofigur

Lag en robotgressklipper som unngår hindringer

sonar festet på en Bit:Bot

Oppgave:

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

Her starter programmet med å sjekke om ultralydsensoren (sonaren) måler en avstand på under 10 cm.

Hva synes dere bør skje hvis avstanden er under 10 cm?
Og hva skal skje ellers, dersom avstanden er over 10 cm?

De to boksene som ligger løst under gjenta for alltid-blokka, er forslag til blokker fra Bit:Bot-menyen dere kan bruke. Her er det mange måter å løse oppgavene på, så prøv dere fram og se hva dere synes fungerer best. Prøv å forandre litt på avstanden eller legg inn pauser i programmet hvis ting skurrer.

Scan for å få programkoden på din enhet

Elevoppgave - for iPad.

Denne koden gjør at roboten først begynner å kjøre når knapp A trykkes.

Scan for å få programkoden på din enhet