Gutt tegner en vannrett strek på hvitt ark

Tegn etter instruksjoner

Mål med øvelsen:

 • Lære at det er viktig å gi og ta imot korte, presise instruksjoner.
 • Merk: Akkurat i denne øvelsen er det imidlertid lagt opp til litt "tvetydige" instruksjoner med vilje. Det er for at elevene skal oppleve å bli i tvil om hva instruksjonen egentlig er og hva de egentlig skal tegne. Dermed oppdager de viktigheten av presise instruksjoner.
 • Elevene kan trenge ganske mye veiledning for å komme i gang med øvelsen. Dette er også en øvelse som dere gjerne kan gjenta flere ganger. På den måten utvikler elevene ferdigheten i å gi presise instruksjoner.

 

Tid:

 • 20 - 25 minutter

 

Utstyr:

 • Papir og blyant.
 • Tegneinstruksjoner. (Disse finner du litt lenger ned på siden, under "Instruksjoner".)

Gjennomføring:

Hele klassen, altså hver og en elev, skal være «datamaskiner» og tegne etter lærerens instruksjoner.
Læreren eller en elev leser opp instruksjonen under, og alle skal tegne etter den. Oppleseren kan ikke forklare instruksjonen på en ny måte, men han/hun kan gjenta den, hvis noen trenger å høre den på nytt. NB! Det kan være lurt å gi beskjed om at elevene ikke får lov til å tegne før hele punktet er lest opp.

Alternative øvelser:

 • Elevene lager sine egne tegninger med instruksjoner - og prøver ut på hverandre.
 • Figurer med bruk av passer, linjal og gradskive kan også lages.

 

Instruksjoner:

 1. Tegn er vannrett strek, litt nede på arket.

 2. Tegn en lang og en kort loddrett strek til venstre på arket. De to loddrette strekene skal røre den vannrette streken på tuppen.

 3. På den lange loddrette streken, tegn en pilspiss øverst. Gjør det samme på den korte loddrette streken. Pilspissene skal peke oppover.

 4. Tegn en ny pilspiss litt lengre ned på den lange streken. Gjør det samme på den korte streken.

 5. Gjenta pilspissen på begge strekene tre ganger til.

 6. Gjenta en gang til, på den lange streken.

 7. Tegn et trapes ved siden av den korte streken. Bunnen av trapeset er på den vannrette streken.
   
 8. Lag en likebeint trekant på høyre side av trapeset. Trekanten skal være inni trapeset.

 9. Ved siden av trapeset: Tegn fem sirkler som ligger inntil hverandre på streken.

 10. Tegn tre dråper over de frem sirklene. De tre dråpene skal ha ulik størrelse og røre sirklene.

 11. Tegn en loddrett strek inne i trekanten.

 12. Over trapeset: Tegn en motsatt C.

 13. Start i enden av C-en og tegn en større motsatt C, som ender opp i den andre enden av den første.

 

Tegningen er ferdig!

Samtale i etterkant:

Her kan man snakke om hvor nøye man må være når man instruerer/programmerer en datamaskin. Det er viktig å gi instruksjonene i riktig rekkefølge. De må være presise og inneholde alt som datamaskinen trenger å vite for å utføre sitt oppdrag. I tillegg kan man også snakke om at det er forskjeller mellom mennesker og datamaskiner. Mennesker tolker ting forskjellig - og kanskje kameraten din ikke tolker din instruksjon slik som du hadde tenkt deg.

Lurer du på noe? 

Hvis du vil skrive ut oppgavene:

Her finner du utskriftsvennlig lærerveiledning som pdf:

bokmål

(Nynorsk versjon foreløpig ikke tilgjengelig)