– Dette er nyheter som virkelig gleder! Nå kan vi fortsette det gode arbeidet som har blitt gjort siden oppstart med Super:bit, og satse enda mer på programmering på norske skoler, smiler Geir Endregaard, administerende direktør på INSPIRIA science center i Sarpsborg.

 Vitensenteret i Østfold har en koordinerede rolle i arbeidet, og er et av totalt 13 vitensentere i Norge som har vært med å jobbe med Super:bit. Siden programmering fikk mer plass i nye læreplaner, så har Super:bit-prosjektet handlet om å lære barn og unge, samt lærere mer om programmering. Super:bit består av skoleleveranser, fordeling av utstyr og kampanjer som fremmer koding blant barn og unge.

Les mer om Super:bit-prosjektet her!

I første omgang skulle vitensenterne tilby et praktisk undervisningsopplegg til alle skolene i landet, men prosjektet ble raskt utvidet til å gi skolene nødvending utstyr som kunne gjøre undervisningen ennå bedre. Dette ble finansiert at Sparebankstifelsen DNB, og nå har stiftelsen bevilget nye midler slik at satsingen kan fortsette i to nye år.