Telle 1 - 2 - 3

Mål med øvelsen:

  • Lære elevene at vi bruker symboler som kommandoer, når vi programmerer.
  • Lære elevene at det er noe som heter «løkker». Løkker er en ting som gjentar seg ved START og stopper ikke før riktig kommando blir gitt. I dette tilfellet STOPP.
  • I tillegg kan elevene lære litt om variabler. For eksempel kan tallet 3 i denne oppgaven byttes ut med / varieres med enten knipsing, plystring eller å snu seg rundt.

  

Tid:

  • 5 - 10 minutter

 

Utstyr:

  • Ikke noe utstyr kreves.

Gjennomføring:

  • To og to elever går sammen. De skal sammen telle til 3 - ved å si ett tall hver. (Elev en sier «1». Elev to sier «2». Elev en sier «3» osv.)

  • Læreren starter og stopper øvelsene ved å si et klart og tydelig START og STOPP.

  • Etter at elevene har fått til og forstått den første aktiviteten, stoppes den og elevene får beskjed om at de nå skal KLAPPE istedenfor å si «1».

  • Etter hvert byttes i tillegg «2» ut med et TRAMP.

  • Til slutt byttes også «3» ut med et KNIPS. (Variasjoner: Hvis elevene ikke kan knipse, kan de plystre. Hvis de ikke kan plystre, kan de heller snurre rundt en gang.) 

 

 

Samtale i etterkant:

Her kan man snakke om at i programmering er det noe som heter løkker. Det er noe skjer fra man starter programmet til man stopper programmet. Her startes det ved kommandoen START, og avsluttes når man hører STOPP. Man gjør det samme hele tiden i en løkke. I tillegg finnes det noe innen programmering som heter logikk. Se begrepsforklaringer her.

Lurer du på noe? 

Hvis du vil skrive ut oppgavene:

Her finner du utskriftsvennlig lærerveiledning som pdf:

bokmål

(Nynorsk versjon foreløpig ikke tilgjengelig)

Elev klapper