To elever jobber med programmering ved hjelp av sifferkort

Kompisprogrammering

Mål med øvelsen:

 • Her skal elevene programmere en kompis, som i denne oppgaven skal være «robot». For å få til dette må elevene lage en algoritme med hjelp av piler. Oppgaven er kompleks og må deles opp i mindre ledd/sekvenser for å løse et problem.

 

Tid:

 • 35 - 45 minutter

 

Utstyr:

 

Gjennomføring:

 1. Del elevene inn i grupper (3-5 i hver gruppe). En av elevene i gruppen skal være «robot», mens resten av gruppen skal programmere roboten.

 2. Bygg opp banen med de nummererte kortene på gulvet slik bildet viser. Det holder med en slik bane i klasserommet.

 3. Gruppene skal ha hver sin bunke med programmeringskort, et A4-ark med banen i miniutgave og en spillebrikke.

 4. Gruppen skal sammen lage en programmeringskode og programmere «roboten» til å gå fra 0 til 10. De skal sortere programmeringskortene i den rekkefølgen de vil ha dem, for så å kunne gi instruksjonen til sin robot. De får kun bruke hvert kort en gang.

 5. Hver gruppe planlegger, lager og tester sitt program (en sekvens av kommandoer), før det skal vises fram for klassen. Testingen kan gjøres på A4-arket med banen i miniutgave. De som har programmert skal lese opp sekvensen og «roboten» skal følge instruksjonene ved å flytte spillebrikken. Start på 0.

 6. Til slutt får alle gruppene kjøre sin «robot» foran klassen.

 7. Klarte alle å løse oppgaven? Fant de forskjellige løsninger eller hadde alle samme løsning?

 

Regler: 

 • «Roboten»/eleven skal ta seg fra posisjon 0 til sluttposisjon 10.
 • Hvert programmeringskort kan kun brukes en gang.
 • Man må ikke bruke alle programmeringskortene.

 

Programmeringskort:

Dette er kommandoene på programmeringskortene:

 • Gå ett skritt fremover
 • Gå to skritt fremover
 • Gå tre skritt fremover
 • Gå fire skritt fremover
 • Gå ett skritt bakover
 • Snu 90 grader til venstre
 • Snu 90 grader til høyre
 • Snu helt om180 grader

 

Øke vanskelighetsgraden:

Ta bort programmeringskortet "Gå et skritt frem" og la gruppene prøve å gjøre oppgaven på nytt.

 

Kilde: https://www.kodboken.se/start/kom-igang/lekar-och-ovningar/robotkompis-med-uppdrag

Lurer du på noe? 

Hvis du vil skrive ut oppgavene:

Her finner du utskriftsvennlig lærerveiledning som pdf:

bokmål

(Nynorsk versjon foreløpig ikke tilgjengelig)

Programmeringskort