Lag en radiostyrt bil

Mål:

Nå skal du fjernstyre Bit:Bot ved bruk av radiostyring der du skal bruke en micro:bit som fjernkontroll!

Fjernkontrollen fungerer som en "sender" og Bit:Bot som en "mottaker".

For å gjøre fjernstyre Bit:Bot skal du her bruke knappene og det innebygde akselerometeret i micro:bit.

I vårt eksempel skal fjernkontrollen styre Bit:Bot på denne måten:

 • Når man trykker på knapp A skal Bit:Bot kjøre fremover.
 • Når man trykker på knapp B skal Bit:Bot stoppe.
 • Når micro:bit vippes til venstre, skal Bit:Bot svinge til venstre.
 • Når micro:bit vippes til høyre, skal Bit:Bot svinge til høyre.

(Det finnes flere måter å lage en fjernstyrt Bit:Bot på.)

Tid:

45-60 minutter

Steg 1: Utstyr

 • Bit:Bot med micro:bit (mottaker)
 • Micro:bit (sender - fjernkontroll)
 • Batteripakke til sender

Steg 2: Programmering av senderen

 • For at to micro:biter skal kunne kommunisere må de bruke samme radiogruppe. Det finnes opptil 255 radiogrupper, så her har vi valgt "radio sett gruppe 1".
 • Micro:bit skal sende kommandoer i form av tall til Bit:Bot. Vi bruker blokken "radio send tall" i fra "Radio" til å sende kommandoene til den andre micro:bitten i Bit:Bot
  • Når man trykker på knapp A skal tallet 1 sendes
  • Når man trykker på knapp B skal tallet 2 sendes
  • Når micro:bit vippes til venstre skal tallet 3 sendes
  • Når micro:bit vippes til høyre skal tallet 4 sendes

Klarer du å pusle sammen blokkene så det blir riktig?

"Helning" betyr at du vipper ganske mye på micro:bit,  enten til venstre eller høyre.

Elevoppgave

Fasit for lærere

Steg 3: Programmering av mottaker

 • Micro:bit som fungerer som mottaker, skal ta imot på "radio sett gruppe 1". 
 • Når den mottar tallene fra senderen, skal den sjekke om visse vilkår er oppfylt for om Bit:Bot skal kjøre, svinge eller stoppe.
  • Når den mottar tallet 1 skal den kjøre fremover.
  • Når den mottar tallet 2 skal den stoppe.
  • Når den mottar tallet 3 skal den svinge til venstre.
  • Når den mottar tallet 4 skal den svinge til høyre.

Klarer du pusle sammen blokkene så programmet fungerer?

Elevoppgave

Fasit for lærere

Utfordring 1: Kjør bakover

Kan du få fjernkontrollen til å sende et tall til som gjør at Bit:Bot også kan kjøre bakover?

Utfordring 2: Skjerm med symboler

Kan du få fjernkontrollen til å vise et symbol på skjermen når du trykker på knappene eller når du heller den til sidene? Kanskje noe som viser retningen?

Utfordring 2: Bit:Bot battle

Kan du arrangere en Bit:Bot-battle der alle fester på ballonger og blomsterpinner som kan stikke? Målet er å "overleve lengst mulig" med usprukken ballong!

En mer avansert type fjernkontroll finner du bilder av her:

Du må selv finne ut hvordan du lager disse kodene.

SENDER:

MOTTAKER:

 

Gi oppgaven til dine elever

Lurer du på noe? 

Hvis du vil skrive ut oppgaven:

bokmål

nynorsk