Oppvarming - Programmering uten datamaskin

Mål med øvelsen:

Her skal læreren programmere elevene! Målet her er at elevene skal få repetert eller få en introduksjon til hvordan blokkprogrammering kan se ut. De vil også få sett hva løkker, uendelige løkker, vilkår og variabler er. Snakk gjerne om dette underveis.

 

Tid:

10 minutter

 

Utstyr:

Bruk denne presentasjonen mens dere gjennomfører oppgaven
(velg mellom pptx-fil og pdf):

Her er presentasjonen som pptx-fil

Her er presentasjonen som pdf

 

Gjennomføring:

Hva er en microbit? Bilde av en micro:bit

Hva er micro:bit?

Snakk litt om hva en micro:bit er når dere har dette bildet framme: En liten datamaskin som kan programmeres, som har innebygde sensorer, og som kan kobles til andre sensorer eller styre annet utstyr ved hjelp av tilkoblingene nederst.

Blokker som viser hvordan programmere en løkke med micro:bit

Løkker

Elevene venter til læreren sier «start», og så skal de gjøre det som står på skjermen. De skal altså hoppe fire ganger. Dette er eksempel på ei løkke.

Blokker som viser hvordan programmere pause med micro:bit

Pause

Her skal elevene hoppe fire ganger, sette seg ned, vente fem sekunder og så klappe.

En micro:bit forholder seg helst til millisekunder, så her er en fin anledning til å snakke om hvor lenge 5000 millisekunder er.

Blokker som viser programmeringskode for at noe skal gjentas for alltid med micro:bit

Gjenta for alltid

I stedet for å utføre noe én gang når maskinen skrus på, kan vi be den om å gjenta noe for alltid, helt til den skrus av. Her vil elevene måtte reise seg, klappe to ganger, og sette seg igjen, for så å gjenta dette for alltid. Dette er et fint tidspunkt for læreren til å ta seg en tur ut og hente kaffe. Så kan en snakke om roboter, og at de ikke blir lei av å utføre en oppgave mange ganger.

Blokker som viser hvordan programmere en løkke i løkke med micro:bit

Løkke i løkke

Her er et eksempel på en løkke i en løkke. 

I eksempelet er det nå lagt inn et vilkårlig norsk fotballag, men her kan teksten med fordel tilpasses målgruppa. Legg inn et lokalt lag! Hvis elevene får til denne, vil det høres ut som om man er på kamp og heier.

Blokker som viser hvordan programmere variabler med micro:bit

Variabler

Variabler er nyttige i programmering, og kan beskrives som noe vi kan gi navn, men som egentlig er tall. Elevene må her utføre et par regneoperasjoner, og så rope ut «Ja!» eller «Nei!» alt etter hva de kommer fram til.

 

Lurer du på noe? 

Hvis du vil skrive ut oppgavene:

Her finner du utskriftsvennlig lærerveiledning av super:bit-oppdraget som pdf:

bokmål

nynorsk