Undervisningsopplegg til skoleklasser

Hva er super:bit?

Har du hørt om super:bit? Eller Den teknologiske skolesekken? Kort fortalt handler det om at barn og unge i Norge skal lære seg programmering.

Barn er digitale storforbrukere, men framtida fordrer mer enn forbruk. All digitalitet er skapt med programmering. De ti største selskapene i verden produserer bare programvare. Prosjektet super:bit vil flytte barns interesse som kun digitale konsumenter over til aktivitet, slik at de kan også kan forstå og skape det digitale. 

Bakgrunn

Nye lærerplaner for grunnskolen og videregående har virkelige satt programmering på dagsorden. Nå skal programmering tas inn i fagene matematikk, naturfag, musikk samt kunst og håndverk. I tillegg blir teknologi og algoritmisk tenkning relevant i alle fag.

Regjeringen har også en stor satsning på dette gjennom «Den teknologiske skolesekken», der landets vitensentre er sentrale. Med dette som bakgrunn har landets vitensentre, landets kodeklubber og NRK bestemt seg for å samarbeide for å øke kompetansen og interessen for programmering og teknologi.

super:bit-prosjektet

Super:bit-prosjektet består av tre aktører:

Disse tre aktørene har laget en felles overbygning, super:bit, for sin felles satsning. For best mulig resultat, vil de både koordinere egne aktiviteter, samt gjennomføre felles opplegg.

Lær Kidsa Koding og Vitensenterforeningen fikk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB (20 millioner kroner) til å kjøpe klassesett med utstyr til alle landets grunnskoler og kodeklubber. Dette, som nå kalles «super:bit-utstyrskasse», skal fordeles fra og med januar 2020. 

Landets kodeklubber har mottatt utstyrskassene, mens skolene får kassene samtidig med opplæring fra sitt regionale vitensenter, i skoleåret 2019/20 eller 2020/21.

Vitensenterforeningens skoleleveranser

Vitensenterforeningen, som er en felles forening for alle landets tolv regionale vitensentre, har et 5-årig oppdrag (2018-2022) for Kunnskapsdepartementet via utdanningsdirektoratet; med å fremme programmeringskompetanse og forståelse hos elever og lærere på mellomtrinnet. Dette er en del av regjeringens «teknologiske skolesekk". I denne forbindelse nås alle landets sjetteklassinger i løpet av 2019/20 og skoleåret 2020/21. Enten ved at de besøker et av vitensentrene eller at det aktuelle senteret besøker skolen. Det er utviklet et komplett undervisningsopplegg, der målsetningen er at lærerne kan utføre opplegget kommende år - etter at vitensentrene forestår første gjennomføring. 

Lær Kidsa Koding sine leveranser

Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse med over 200 registrerte kodeklubber over hele landet. Her får barn og unge lære programmering av frivillige i ulike språk  i trygge og gode omgivelser. Totalt har kodeklubbene til sammen 1400 arrangement der 25000 barn og unge lærer seg programmering i ulike språk i trygge og gode omgivelser. Hvert år drifter Lær Kidsa Koding også den populære Kodetimen, som når over 60.000 elever fra over 1.000 skoler, og koding på SFO der ungdom lærer barn å programmere er et velkomment prosjekt utviklet av Lær Lidsa Koding. Alle arrangement i kodeklubber er gratis, alle jenter og gutter er velkomne og kodeklubbene blir driftet av frivillige.

NRK sine leveranser

NRK vil hovedsakelig igjennom NRK Super og NRK Skole bidra med å eksponere prosjektet for landets barn og unge. Newton, FlippKlipp og annet er tenkt brukt, samt mulig eksponering på andre større arrangementer.

Lær programmering

Lær andre programmering

Utstyr til superbit

To jenter programmerer en høyttaler med microbit
Bitbot og microbit
To jenter viser bitbot
Gutt holder to microbit foran øynene