Spiker koblet til med ledninger satt i en kopp med jord

Fuktmåler og automatisk vanning

Mål:

Vi skal lage en sensor som piper hvis plantene trenger mer vann. Oppgaven kan utvides med å lage et program for automatisk vanning.

Kompetansemål

Matematikk etter 7. trinn:

Naturfag etter 7. trinn:

Tid:

45-60 minutter

Steg 1: Utstyr du trenger

 • Micro:bit
 • Potte/kopp eller lignende med jord
 • Et par spiker
 • 4 ledninger med krokodilleklemmer
 • En liten høyttaler

 Steg 2: Sjekk fuktighetsnivået

 1. Sett spikrene i jorda og koble til en ledning i hver spiker.
 2. Den andre enden av den ene ledningen skal til 3V, og den andre enden av den andre ledningen skal til P1.
 3. Programmer micro:bit til å lese en analog verdi på P1 og å vise denne verdien på skjermen.
 4. Noter verdier for hva som er for tørt. Dette vil variere fra plante til plante.
Spiker i kopp koblet med ledning til mirco:bit

Tilkobling av spiker med krokodilleklemmer

Steg 3: Lag lyd når det er for tørt

Det neste steget er å få micro:biten til å lage lyd når det blir for tørt i jorda. Da er det på tide å vanne.

 • Koble til høyttaleren (buzzeren) med ledninger.
 • Det lengste beinet (+) på høytaleren skal til P0.
 • Det korteste beinet (-) skal til GND.

Til slutt må du programmere micro:bit slik at den lager lyd når avlesningen kommer under en viss verdi.

Micro:bit koblet med krokodilleklemmer til en liten høytaler

Tilkobling av høyttaler. Pass på at krokodilleklemmene ikke kommer borti hverandre.

 

Utfordring!

Klarer du sette sammen blokkene slik at programmet virker som det skal?

Klikk rediger eller her.

Fasit for lærere:

Steg 4: Lag en automatisk plantevanner

Nå skal vi få fuktmåleren til å vanne plantene automatisk ved hjelp av en servo styrt av en annen micro:bit. Det er flere måter å gjøre dette på. I eksempelet under har vi brukt et modifisert sugerør, men andre kreative løsninger kan også fungere.

 

micro:bit koblet til sugerør med servo i en kopp

Fest servoen og sugerøret over en kopp med vann som på bildet. Koble servoen til Bit:Bot i P1. Pass på at fargene på ledningene er som på bildet. (Oransje nærmest fronten av Bit:bot)

Steg 5: Programmering av senderen (fuktmåleren)

I stedet for å lage lyd med fuktmåleren, skal vi nå sende et radiosignal. Vi sender tallet 1 hvis det trengs å vannes, og tallet 0 hvis det ikke trenger å skje noe. Denne koden er helt ferdig under her, og så blir din utfordring å lage en kode som tar imot radiosignalene og styrer servoen.

Steg 6: Programmering av mottakeren (vanneren)

Når tallet 1 blir sendt over radio, betyr det at det må vannes. Da vil vi at servoen skal gå fram og tilbake.

Når tallet 0 blir sendt, skal servoen stå i ro.

Det kan godt være at du må prøve deg litt fram med vinkler og plassering av servo/sugerør. 

Utfordring!

Klarer du sette sammen programmet under, slik at det virker som det skal?

Fasit for lærere

Gi oppgaven til dine elever

Lurer du på noe? 

Knapp tilknytning til læreplanen