Spiker koblet til med ledninger satt i en kopp med jord

Fuktmåler med automatisk vanning

Mål:

Vi skal lage en sensor som piper hvis plantene trenger å vannes. Kan utvides med automatisk vanning.

Utstyr du trenger

  • micro:bit
  • potte/kopp e.l. med jord
  • et par spiker
  • 4 krokodilleklemmer
  • en liten høyttaler

 Steg 1: Sjekk fuktighetsnivået

  1. Sett spikrene i jorda og koble til en krokodilleklemme i hver spiker.
  2. Den andre endene av den ene krokodilleklemmen skal til 3V, og den andre til P1.
  3. Programmer micro:bit til å lese en analog verdi på P1, og å vise denne verdien på skjermen.
  4. Noter verdier for hva som er for tørt. Dette vil variere fra plante til plante.
Spiker i kopp koblet med ledning til mirco:bit

Tilkobling av spiker med krokodilleklemmer

Steg 2: Lag lyd når det er for tørt

Det neste steget er å få micro:bit til å lage lyd når det blir for tørt i jorda. Da er det på tide å vanne. Høyttaleren kobles til P0, og så må vi programmere micro:bit slik at den lager lyd når avlesningen kommer under en viss verdi.

micro:bit koblet med krokodilleklemmer til en liten høytaler

Tilkobling av høyttaler. Pass på at krokodilleklemmene ikke kommer borti hverandre.

 

Utfordring!

Klarer du sette sammen blokkene slik at programmet virker som det skal?

Scan for å få programkoden på din enhet

Steg 3: Lag en automatisk plantevanner

Nå skal vi få fuktmåleren til å vanne plantene automatisk, ved hjelp av en servo styrt av en annen micro:bit. Det er flere måter å få til dette på. I eksempelet under har vi brukt et modifisert sugerør, men andre kreative løsninger kan og fungere.

 

micro:bit koblet til sugerør med servo i en kopp

Fest servoen og sugerøret over en kopp med vann som på bildet. Koble servoen til Bit:Bot i P1. Pass på at fargene på ledningene er som på bildet.

Steg 4: Programmering av senderen (fuktmåleren)

I stedet for å lage lyd med fuktmåleren, skal vi nå sende et radiosignal. Vi sender tallet 1 hvis det trengs å vannes, og tallet 0 hvis det ikke trenger å skje noe. Denne koden er helt ferdig, og så blir din utfordring å lage en kode som tar imot radiosignalene og styrer servoen.

Scan for å få programkoden på din enhet

Steg 5: Programmering av mottakeren (vanneren)

Når tallet 1 blir sendt over radio, betyr det at det må vannes. Da vil vi at servoen skal gå fram og tilbake.

Når tallet 0 blir sendt, skal servoen stå i ro.

Det kan godt være du her må prøve deg litt fram med vinkler og plassering av servo/sugerør. 

Utfordring!

Klarer du sette sammen programmet under, slik at det virker som det skal?

Scan for å få programkoden på din enhet