Bit:Bot

Lag en radiostyrt bil

Mål:

Målet med oppgaven er å fjernstyre bit:bot ved bruk av radiostyring. Ved å bruke den ene micro:biten som sender kan du styre Bit:Bot med den andre micro:bit. 

For å gjøre det skal du bruke knappene og det innebygde akselerometeret i micro:bit.

Senderen skal styre bit:bot på denne måten:

 • Når man trykker på knapp A skal Bit:Bot kjøre fremover.
 • Når man trykker på knapp B skal Bit:Bot stoppe.
 • Når micro:bit vendes til venstre, skal Bit:Bot svinge til venstre.
 • Når micro:bit vendes til høyre, skal Bit:Bot svinge til høyre.

knapp til super:bot videoer

Steg 1: Utstyr

 • en Bit:Bot
 • to micro:bit, en til Bit:Bot og en som skal brukes som senderenhet
 • en batteripakke til senderenheten

Steg 2: Programmering av senderen

 • For at to micro:bit skal kunne kommunisere må de bruke samme radiogruppe. Det finnes opptil 255 radiogrupper, så her har vi valgt gruppe 1.
 • micro:bit skal sende kommandoer i form at tall til bit:bot. Vi bruker blokken "radio send tall" i fra "Radio" til å sende kommandoene til den andre micro:bit i Bit:Bot
  • Når man trykker på knapp A skal tallet 1 sendes
  • Når man trykker på knapp B skal tallet 2 sendes
  • Når micro:bit vendes til venstre skal tallet 3 sendes
  • Når micro:bit vendes til høyre skal tallet 4 sendes

Klarer du å pusle sammen blokkene og legge til flere blokker så det blir riktig?

Steg 3: Programmering av mottaker

 1. micro:bit som fungerer som mottaker, skal lytte på radiogruppe 1. 
 2. Når den mottar tall, skal den sjekke om visse vilkår er oppfylt for å sjekke om bit:bot skal kjøre, svinge eller stoppe.
  • Når den mottar tallet 1 skal den kjøre fremover.
  • Når den mottar tallet 2 skal den stoppe.
  • Når den mottar tallet 3 skal den svinge til venstre.
  • Når den mottar tallet 4 skal den svinge til høyre.

Klarer du pusle sammen klossene og legge til flere blokker så programmet fungerer?

Scan for å få programkoden på din enhet

Utfordring 1: skjerm med symboler

Kan du få micro:bit som fungerer som sender til å vise et symbol på skjermen når du trykker på knappene eller når du heller den til sidene? Kanskje noe som viser retningen?

Utfordring 2: Bit:Bot battle

Kan du arrangere en Bit:Bot battle der alle får ballonger og blomsterpinner på robotene og målet er å "overleve lengst mulig" med usprukken ballong?

Scan for å få programkoden på din enhet