Lag en tegnerobot

Mål:

Lag en tegnerobot med micro:bit og Bit:Bot. Her er en film fra oss i super:bit som viser hvordan dette kan gjøres. 

Tegne en sirkel, et åttetall eller flere figurer

 • Utfordring 1: Kan du få Bit:Bot til å tegne en hel sirkel?
 • Utfordring 2: Kan du få Bit:Bot til å tegne en mindre sirkel?
 • Utfordring 3: Kan du få Bit:Bot til å tegne ett åttetall?
 • Utfordring 4: Kan du få Bit:Bot til å tegne flere åttetall ved siden av hverandre? (HINT: Bruk løkker).

Scan for å få programkoden på din enhet

Lag kantete figurer med bruk av løkker

 • Utfordring 5: Kan du få Bit:Bot til å tegne en firkant?
 • Utfordring 6: Kan du få Bit:Bot til å tegne en trekant?
 • Utfordring 7: Kan du få Bit:Bot til å tegne en femkantet stjerne?

Scan for å få programkoden på din enhet

Endre vinkelen på hjørnet med bruk av variabel

I eksempelet under viser vi hvordan man kan bruke en variabel til å huske på tiden Bit:Bot skal svinge. Med å trykke på knapp A og B kan man så endre på tiden mens programmet kjører. 

 • Knapp A øker variabelen "tid" med 100 ms som gjør at vinkelen på hjørnet økes
 • Knapp B minsker variabelen "tid" med 100 ms som gjør at vinkelen på hjørnet minskes
 • Om knapp A og B trykkes inn samtidig vises verdien av "tid" på skjermen og Bit:Bot svinger og kjører rett frem
 • Kan du justere tiden så Bit:Bot snur f.eks 90 grader?

Scan for å få programkoden på din enhet

Endre størrelsen på kvadrat med bruk av funksjoner 

I eksempelet under viser vi hvordan man kan bruke en funksjon i koden til å tegne et kvadrat. Vi bruker også to variabler, "90grader" og "sidekant" som begge angir tiden Bit:Bot svinger/kjører fremover. 

 • Knapp A for å tegne et kvadrat. Før Bit:Bot begynner å kjøre vises "sidekant" (tid i ms) på skjermen til micro:bit. Tegner Bit:Bot et kvadrat?
 • Dersom Bit:Bot ikke tegner et kvadrat må du endre verdien av variabelen "90grader".
 • Knapp B øker størrelsen på kvadratet.
 • Om knapp A og B trykkes tegnes et kvadrat med en tilfeldig valg størrelse angitt av et tilfeldig "sidekant"-lengde dvs tid mellom 500 og 2000 ms.

Scan for å få programkoden på din enhet