Styr trafikken med trafikklys

Mål

Trafikklysene i byen virker ikke som de skal! Kan dere hjelpe til med å fikse lysstyringsprogrammet? 

Utstyr

  • Trafikklys koblet til micro:bit

Se byggeinstruksjoner for trafikklys her:

 

Elevoppgave

Under ser du programmet for trafikklyset. Det er en feil i programmet. Kan du finne feile og rette opp?

Tips:

Digital verdi (1) betyr strøm PÅ.
Digital verdi (0) betyr strøm AV.

P0 (pin null) styrer RØDT LYS.
P1 (pin en) styrer GULT LYS.
P2 (pin to) styrer GRØNT LYS.

Det gule lyset går på/av hvert 2. sekund.

Scan for å få programkoden på din enhet

Hvordan kan dere legge til flere blokker og forandre koden for å få lysstyringsprogrammet til å styre lyset i rett sekvens?

Hva synes dere er passelige pauser?
Bør det være like lenge hver gang?

Slik skifter trafikklys. Kan du tenke deg hvorfor?